Zásady ochrany osobních údajů

Společnost KPHN a.s. pečlivě dodržuje veškeré právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016, známého jako GDPR, a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění. Tím zajišťujeme řádné a legální zpracování osobních údajů fyzických osob a dodržujeme všechny relevantní normy v oblasti ochrany osobních údajů.